Tham quan nhà máy

Shenzhen Recolux Lighting Company Limited Nhà máy

Được Đèn LED âm trần & Đèn trần tuyến tính LED Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Tất cả công nhân của chúng tôi đã được đào tạo trước khi bắt đầu làm việc.

Tỷ lệ đậu sản phẩm của chúng tôi là hơn 98% nhờ vào hoạt động lành nghề.

Shenzhen Recolux Lighting Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Chi tiết liên lạc